Abonnementen | Subscriptions

Nederlands NL

1x les per week abonnement € 49,50 p/m  (9,90 per les)

Betaal nu tijdelijk € 45 tot we verhuizen  naar de Laurentiuskerk (€ 9 per les)
Je hebt toegang tot al onze lessen. Van rustig tot intensief, van therapeutisch tot speels, van authentiek tot hedendaags. Probeer lessen uit en onderzoek welke lessen aansluiten op jouw behoefte op dit moment.
 • 5 lessen per maand voor € 9,90 per les.
 • Mogelijkheid om vooraf een matje te reserveren.
 • Lessen die je niet gebruikt in een maand kan je (beperkt) meenemen naar een volgende maand.
 • 1 maand vakantiestop per jaar, in aaneengesloten periode, 1 maand tevoren regelen.
 • Keuze uit meer dan 30 lessen per week (circa 35 in de kerk), aerial – en acro yoga zijn inbegrepen.
 • Geen inschrijfgeld. 1 kalendermaand opzegtermijn, na de eerste 3 maanden.

Het abonnement kun je hier online aanschaffen:

Koop 1x per week abonnement

LET OP: Als je eerder online bij ons een les of workshop aangeschaft hebt, dan heb je al een account. Je kunt dan inloggen met je email adres en wachtwoord en de les via Ideal betalen. Door via de website een les te kopen ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Engels EN

1x class a week subscription € 49,50 p/m (9.90 per lesson)

You have access to all our lessons. From calm to intensive, from therapeutic to playful, from authentic to contemporary. Try out lessons and investigate which lessons meet your needs at the moment.

 • 5 lessons per month, is converted € 9.90 per lesson.
 • Possibility to reserve a mat in advance.
 • Lessons that you do not use in a month can be taken (limited) to the next month.
 • 1 month holiday break per year, in a continuous period, notice us 1 month in advance.
 • Choose from more than 30 lessons per week (around 35 in the church), aerial and acro yoga are included.
 • No registration fee. 1 calendar month cancellation period, after the first 3 months.

You can purchase the subscription online here:

Buy introduction card

ATTENTION: If you previously purchased a class or workshop on our website, you already have an account. Which means you need to log in (with your email address and password) prior to paying the class. By signing up, you automatically agree with our terms and conditions.

Nederlands NL

Onbeperkt Abonnement € 67,50 p/m | beste keuze

De voordeligste keuze als je meer dan 1 les per week volgt. Je hebt onbeperkt toegang tot al onze lessen. Van rustig tot intensief, van therapeutisch tot speels, van authentiek tot hedendaags. Probeer lessen uit en onderzoek welke lessen aansluiten op jouw behoefte op dit moment.
 • Onbeperkt alle lessen volgen, inclusief aerial – en acro yoga
 • Mogelijkheid om vooraf een matje te reserveren.
 • 1 maand vakantiestop per jaar, in aaneengesloten periode, 1 maand tevoren regelen.
 • Keuze uit meer dan 30 lessen per week (circa 35 in de kerk).
 • Geen inschrijfgeld. 1 kalendermaand opzegtermijn, na de eerste 3 maanden.

Het abonnement kun je hier online aanschaffen:

Koop onbeperkt abonnement

LET OP: Als je eerder online bij ons een les of workshop aangeschaft hebt, dan heb je al een account. Je kunt dan inloggen met je email adres en wachtwoord en de les via Ideal betalen. Door via de website een les te kopen ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Engels EN

Unlimited Subscription € 67.50 p/m | best choice

The most economical choice if you follow more than 1 lesson per week. You have unlimited access to all our lessons. From calm to intensive, from therapeutic to playful, from authentic to contemporary. Try out lessons and investigate which lessons meet your needs at the moment.

 • Unlimited acces all classes, including aerial- and acro yoga
 • Possibility to reserve a mat in advance.
 • 1 month holiday break per year, in a continuous period, 1 month in advance.
 • Choose from more than 30 lessons per week (around 35 in the church).
 • No registration fee. 1 calendar month cancellation period, after the first 3 months.

You can purchase the subscription online here:

Buy Unlimited Subscription

ATTENTION: If you previously purchased a class or workshop on our website, you already have an account. Which means you need to log in (with your email address and password) prior to paying the class. By signing up, you automatically agree with our terms and conditions.

Nederlands NL

Jaarabonnement Speciaal € 770 p/j (59,23 p/m)

Met dit jaarabonnement ontvang je 1 extra maand gratis + een privéles met je 10 beste vrienden van Isolde.
Je hebt onbeperkt toegang tot al onze lessen. Van rustig tot intensief, van therapeutisch tot speels, van authentiek tot hedendaags. Probeer lessen uit en onderzoek welke lessen aansluiten op jouw behoefte op dit moment.

 •  Jaarabonnement + 1 extra maand gratis (13 mnd) +
 • Een privéles met je 10 beste vrienden van Isolde, binnen je lesjaar, planning in overleg
 • Mogelijkheid om vooraf een matje te reserveren.
 • Keuze uit meer dan 30 lessen per week (circa 35 in de kerk), inclusief aerial – en acro yoga
 • Totaalbedrag van €770 moet vooraf in 1x voldaan worden.
 • Omgerekend komt dit neer op onbeperkt lessen volgen voor €59,23 per maand.
 • Geen inschrijfgeld.
 • 1 maand vakantiestop per jaar, in aaneengesloten periode, 1 maand vooraf regelen.
 • 1 kalendermaand opzegtermijn, na het eerste jaar.

Het abonnement kun je hier online aanschaffen:

Koop Jaarabonnement Speciaal

LET OP: Als je eerder online bij ons een les of workshop aangeschaft hebt, dan heb je al een account. Je kunt dan inloggen met je email adres en wachtwoord en de les via Ideal betalen. Door via de website een les te kopen ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Engels EN

Annual Subscription Special € 770 p/y (59.23 p/m)

With this annual subscription you receive 1 extra month for free + a private lesson with your 10 best friends from Isolde.
You have unlimited access to all our lessons. From calm to intensive, from therapeutic to playful, from authentic to contemporary. Try out lessons and investigate which lessons meet your needs at the moment.

 • Annual subscription + 1 extra month free (13 months)
 • A private lesson with your 10 best friends from Isolde, within 1 year, planning in consultation
 • Possibility to reserve a mat in advance.
 • Choose from more than 30 lessons per week (around 35 in the church), including aerial and acro yoga
 • Total amount of € 770 must be paid in advance in 1x.
 • Converted this comes down to taking unlimited lessons for € 59.23 per month.
 • No registration fee.
 • 1 month holiday break per year, in a continuous period, arrange 1 month in advance.
 • 1 calendar month cancellation period, after the first year.

You can purchase the subscription online here:

Buy Annual Subscription Special

ATTENTION: If you previously purchased a class or workshop on our website, you already have an account. Which means you need to log in (with your email address and password) prior to paying the class. By signing up, you automatically agree with our terms and conditions.

Nederlands NL

Abonnement Student / Minima € 30 p/m

Je hebt toegang tot al onze lessen. Van rustig tot intensief, van therapeutisch tot speels, van authentiek tot hedendaags. Probeer lessen uit en onderzoek welke lessen aansluiten op jouw behoefte op dit moment.

 • 5 lessen per maand voor € 6 per les.
 • Mogelijkheid om vooraf een matje te reserveren.
 • Lessen die je niet gebruikt in een maand kan je (beperkt) meenemen naar een volgende maand.
 • 1 maand vakantiestop per jaar, in aaneengesloten periode, 1 maand tevoren regelen.
 • Keuze uit meer dan 30 lessen per week (circa 35 in de kerk), aerial – en acro yoga zijn inbegrepen.
 • Geen inschrijfgeld. 1 kalendermaand opzegtermijn, na de eerste 3 maanden.
 • Studenten tonen op verzoek hun studentenpas.
 • Onder minima verstaan we als je op ‘bijstandsniveau’. Op verzoek kan je dit aantonen. Onze studiomanager zal je per e-mail benaderen voor een afspraak met een kopje thee erbij.

Het abonnement kun je hier online aanschaffen:

Koop Abonnement Student / Minima

LET OP: Als je eerder online bij ons een les of workshop aangeschaft hebt, dan heb je al een account. Je kunt dan inloggen met je email adres en wachtwoord en de les via Ideal betalen. Door via de website een les te kopen ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Engels EN

Student / Minima subscription € 30 p/m

You have access to all our lessons. From calm to intensive, from therapeutic to playful, from authentic to contemporary. Try out lessons and investigate which lessons meet your needs at the moment.

 • 5 lessons per month, is converted € 6 per lesson.
 • Possibility to reserve a mat in advance.
 • Lessons that you do not use in a month can be taken (limited) to the next month.
 • 1 month holiday break per year, in a continuous period, notice us 1 month in advance.
 • Choose from more than 30 lessons per week (around 35 in the church), aerial and acro yoga are included.
 • No registration fee. 1 calendar month cancellation period, after the first 3 months.
 • Students show their student pass upon request.
 • By minima we mean your income is at our Dutch ‘Bijstandsniveau’. You can prove this on request. Our studiomanager will contact you by email for an appointment with a cup of tea.

You can purchase the subscription online here:

Buy Student / Minima subscription € 30 p/m

ATTENTION: If you previously purchased a class or workshop on our website, you already have an account. Which means you need to log in (with your email address and password) prior to paying the class. By signing up, you automatically agree with our terms and conditions.

Nederlands NL

Partnerkorting

Elk tweede lid uit 1 gezin 10% korting
Elk derde lid uit 1 gezin 25% korting
Korting berekend over het goedkoopste abonnement.
Niet voor kinderen tot 18 jaar i.v.m. afrekening lesgeld direct aan docent.

Meld je aan en wij nemen contact met je op

Engels EN

Partner discount

Every second member from 1 family has a 10% discount
Every third member from 1 family 25% discount
Discount calculated on the cheapest plan.
Not for children up to 18 years due to direct payment of fees to the teacher.

Apply here and we will contact you