Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van YogaToday

1 Begrippen 

1.1 YogaToday 1.2 Algemene Voorwaarden: deze door YogaToday gehanteerde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van YogaToday, www.yogatoday.nl. Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden op: www.yogatoday.nl/algemenevoorwaarden 1.3 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door YogaToday georganiseerde Workshops en Retreats. 1.4 Lessen kaarten: een aantal vooraf betaalde lessen 5, 10 of 20. Registratie verbruik gaat online via Momoyoga d.v.m. reservering van lessen.1.5 Lidmaatschap: een door YogaToday uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Leerling te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yoga lessen bij YogaToday. 1.6 Losse Les: een éénmalige door een Leerling te betalen en te volgen yogales bij YogaToday, anders dan op basis van een Lidmaatschap of Lessen kaart 1.7 Privé Les: een privé les bij YogaToday, waarvoor de Leerling van te voren een afspraak moet maken. 1.8 Introductie lessen: Introductie lessen die eenmalig afgenomen kunnen worden door nieuwe Leerlingen en recht geeft op 2 lessen in 2 weken. 1.9 Retreat: een door YogaToday georganiseerd yoga retreat.1.10 Retreat Deelnemer: degene die een door YogaToday georganiseerd yoga retreat volgt c.q. wenst te volgen. 1.11 Leerling: degene die (privé) les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij YogaToday 1.12 Website: de website van YogaToday: www.yogatoday.nl 1.13 Workshop, Training of Cursus: een bij YogaToday te geven of gegeven workshop, training of cursus.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Lidmaatschappen en, voorzover van toepassing, op alle Lessen kaarten, de introductie-/proeflessen, de yoga therapie lessen, de privé lessen alsmede op alle retreats, workshops, trainingen of cursussen. 2.2 Door deelname aan een les van YogaToday, verklaart de Leerling zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 2.3 YogaToday kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en  staat altijd op de website www.yogatoday.nl en is altijd opvraagbaar.

3. Lidmaatschap onbeperkt en beperkt, 10 lessenkaart, 20 lessenkaart, intro kaart en losse lessen 

3.1 Leerlingen kunnen lessen volgen op basis van een Lidmaatschap, een 5 lessen kaart, 10 lessen kaart, een 20 lessen kaart of een eenmalig 2 introductielessen of eenmalige introductie 10 lessen kaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar. 3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat de Leerling zich heeft ingeschreven en dat YogaToday het verschuldigde lidmaatschapsgeld betreffende de eerstvolgende volledige kalendermaand van de Leerling heeft ontvangen. Indien de datum van inschrijving vóór de 1e dag van die komende kalendermaand ligt, hanteren wij een weektarief, per kalenderweek (beginnend op maandag) en vanaf de dag waarop de inschrijving plaatsvindt. Het weektarief is plusminus het gemiddelde van het maandbedrag doorgerekend  per week. 3.3 YogaToday geeft de volgende Lidmaatschappen en kaarten uit, ter keuze van de Leerling: 3.3 (a) LIDMAATSCHAP ONBEPERKT. Het Onbeperkt Lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal yoga lessen, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling per automatische incasso 3.3. (b) De looptijd van een Onbeperkt Lidmaatschap is minimaal drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden. LIDMAATSCHAP ONBEPERKT SPECIAAL. Het Onbeperkt Speciaal Lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal yoga lessen, gedurende de looptijd van 13 maanden 1 extra maand gratis (13 mnd) + 1 privéles met voor 10 privé personen (dus niet bedrijfsmatig) binnen het betaalde lesjaar, planning in overleg. Betaling van het  lesgeld geschiedt in één keer. 3.3. (b) De looptijd van een Onbeperkt Lidmaatschap is minimaal drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden. BEPERKT LIDMAATSCHAP De looptijd van het beperkt lidmaatschap van een (5) lessen per maand is minimaal drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden. 3.3. (c) De ingangsdatum van een Lidmaatschap is vanaf het moment van afsluiten. 3.3. (d) Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat YogaToday het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Leerling heeft ontvangen. 3.3 (e) Op de lidmaatschappen beperkt en onbeperkt is op schriftelijk verzoek via e-mail aan Dit kan per email naar: info@yogatoday.nl Partnerkorting mogelijk: Elk tweede lid uit 1 gezin 10% korting. Elk derde lid uit 1 gezin 25% korting. Kortingen gerekend op het goedkoopste abonnement. Niet voor kinderen die deelnemen aan Kinder en/of Tieneryoga i.v.m. directe afrekening voor die lessen met die docenten. 3.4 (a) Abonnement Student/Minima. 3.4. Op verzoek tonen Studenten hun studentenpas. Onder minima  wordt verstaan als een leerling op ‘bijstandsniveau’ leeft. Op schriftelijk verzoek per e-mail kan dit bij een afspraak met de Studiomanager aangetoond. 3.5 Introductie lessen 3.5. (a) De ‘Introductielessen’ geeft recht op twee (2) yogalessen, en is éénmalig aan te schaffen door nieuwe Leerlingen. De ‘Introductiemaand’ geeft recht op tien (10) yogalessen, en is éénmalig aan te schaffen door nieuwe Leerlingen. Een nieuwe Leerling mag maximaal een 1 keer introductielessen of een introductiemaand aanschaffen. 3.5 (b) De Introductielessen is 2 weken geldig vanaf de datum van aankoop, de Introductiemaand is 1 maand geldig vanaf de datum van aankoop. 3.6 a-10 lessen kaarten b-20 lessen kaart a-Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 3 maanden gebruikt te worden. b-Deze kaart geeft recht op 20 lessen. De lessen dienen binnen 6 maanden gebruikt te worden. 3.7 LOSSE LES Dit is een éénmalige door een Leerling te betalen en te volgen les bij YogaToday, anders dan op basis van een Lidmaatschap. 3.8 OP REEDS BETAALDE KAARTEN EN ABONNEMENTEN KAN GEEN RESTITUTIE WORDEN VERLEEND. DE KAART OF HET ABONNEMENT KAN NIET OVERGEDRAGEN WORDEN OP EEN ANDERE NAAM. 3.9 PRIVE LES Een Prive les is een 1 op 1 les met een docent. Kan per les of voor meerdere lessen tegelijk worden afgenomen. 3.10 YOGA THERAPIE Een Yoga Therapie les is een 1 op 1 les die de Leerling kan boeken. De les kan per les of voor meerdere lessen tegelijk worden afgenomen. Afspraken voor een privé les dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de les telefonisch afgezegd te worden. Anders is de Leerling het volledige bedrag verschuldigd.

3.11 Alle abonnement- en lessen kaarthouders hebben recht op 1 maand vakantiestop per jaar, in aaneengesloten periode van maximaal 1 maand. De vakantiestop dient 1 maand tevoren geregeld te worden via een e-mail aan Dit kan per email naar: info@yogatoday.nl Na een ontvangstbevestiging is dit geldig. 3.12 Lessen kaarten kunnen direct aansluitend op de verloopdatum met 60 dagen worden verlengt. € 60 per verlenging.

4. Betaling en Prijswijziging 

4.1 Alle yoga lessen van YogaToday moeten voorafgaand aan de te volgen van de yoga les betaald worden. Betaling kan worden gedaan online,  via pin of contante betaling in de studio. 4.2 YogaToday behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website. 4.3 Voorafgaand aan elke yoga les dient de Leerling zich te melden bij de op dat moment lesgevende docent van YogaToday. 4.4 Abonnementhouders zorgen voor voldoende saldo op hun rekening zodat het abonnementsgeld voldaan kan worden in de laatste week van de voorafgaande maand. Eventuele extra bankkosten voor (herhaalde) mislukte transacties kunnen bij klant verhaald worden.

5. Reserveren voor lessen 

5.1 Voor de lessen bij YogaToday kan vooraf een reservering worden gemaakt via de Website. De gereserveerde les kan tot 4 uur voor aanvang van de les kosteloos geannuleerd worden. Dat betekent dat de les afgeschreven wordt van je ‘lessen tegoed’ als je niet tijdig annuleert. Bij lidmaatschappen behoud YogaToday zich het recht toe om voor een bepaalde tijd het recht op reserveren te ontzeggen. Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels: Alle lessen kunnen tot 15 minuten voor aanvang online worden gereserveerd. Je kunt alleen online reserveren, niet telefonisch, per email of bij de receptie. Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je toch naar YogaToday komen. We houden altijd 3 plaatsen beschikbaar waarvoor geen reservering nodig is. Je moet op tijd aanwezig zijn want er geldt “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 4 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les. 

6. Huisregels 

6.1 Alle Leerlingen dienen de huisregels van YogaToday in acht te nemen. Leerlingen worden uiterlijk 5 minuten voor les aanvang in de yogazaal verwacht en dan de buitendeur op slot. Zodat iedereen zijn les ongestoord en op tijd kan beginnen. Circa 15 minuten voor les aanvang is de voordeur open. Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Leerlingen verzocht voor, tijdens en na de yoga les niet te praten in de shala (yoga studio) en in de andere ruimten zachtjes te praten.
Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van YogaToday er geen last van hebben. Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van YogaToday. 

Kom fris naar de yoga les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere Leerlingen, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen. Draag schone yoga kleding tijdens de yoga lessen, waarin je je makkelijk kunt bewegen. Bedek je nagellak met een goede topcoat zodat deze niet afgeeft op onze vloeren en muren.

Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yoga les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen. Geen schoenen dragen in de studio’s. YogaToday stelt alle yogamatten en props ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. De yogamat en indien gebruikt rubber stripjes en -schouderblokken, dienen na gebruik altijd schoongemaakt. Alle props dienen eveneens opgeruimd te worden door de Leerling die daarvan gebruik heeft gemaakt. De (lichamelijke) integriteit van Leerlingen dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door YogaToday niet getolereerd. 6.2 YogaToday behoudt zich het recht voor Leerlingen die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot YogaToday te ontzeggen en het Lidmaatschap /Lessen kaart van de betreffende Leerling te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld. 

7. Lesrooster 

7.1 Het actuele geldende lesrooster staat op de Website. YogaToday behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de Website en/of per e-mail. 7.2 YogaToday behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht (waaronder ziekte van de docent). In dat geval vindt geen restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats. 7.3 YogaToday is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten en in de periode rond kerst, tussen kerst- en nieuwjaar circa 1 week te sluiten. In de zomer (schoolvakantie) is er een zomerrooster en zijn er extra buitenlessen.

8. Vroegtijdige beëindiging van een Lidmaatschap in geval van ziekte 

8.1 Bij langdurige ziekte of een blessure kan door de Leerling het Lidmaatschap tijdelijk worden opgeschort met twee maanden. Dit kan per email naar: info@yogatoday.nl 

Langer of een verzoek om vroegtijdige beëindiging moet schriftelijk worden ingediend bij YogaToday en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: info@yogatoday.nl 

9. Workshops, Trainingen, Cursussen, Retreats en andere activiteiten

9.1 Inschrijven voor workshops, trainingen cursussen, retreats en andere activiteiten (verder genoemd activiteiten) geschied online via je een account bij Momoyoga/YogaToday 9.2 Inschrijving voor activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als je inschrijft voor een activiteit ontvang je automatisch een e-mail bericht. 9.3 Als een activiteit is volgeboekt nemen we contact met je op, in overleg kun je op de wachtlijst geplaatst worden. 9.4 Annuleren met volledige teruggave van het lesgeld kan tot 1 maand voor aanvang. Bij annulering tot twee weken voor aanvang 50% teruggave en tot 1 week 25% teruggave. Daarna is terugbetaling niet mogelijk. Ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden. Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk. Inhalen, indien eenzelfde cursus of workshop binnen een jaar herhaald wordt, is wel mogelijk. 9.5 Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een activiteit niet doorgaan, krijgt de deelnemer daarvan zo snel mogelijk bericht en het lesgeld retour.

10. Aansprakelijkheid 

10.1 Het volgen van yogalessen, Workshops, Trainingen, Cursussen of Retreats en het achter laten van spullen in de gangen, studio’s en kleedkamers, geschiedt op eigen risico van de Leerling. YogaToday aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van les(sen), Workshops of Retreats en het achter laten van spullen in de kleedkamers, bij YogaToday. 10.2 YogaToday werkt alleen met gecertificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een les. Door deelname aan een les bij YogaToday, aanvaardt de Leerling dit risico op een blessure. YogaToday biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen: Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent. Als je zwanger bent, een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop, Training, Cursus of Retraite. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer oefeningen zorgvuldig uit en luister vriendelijk naar je lichamelijke beperkingen. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt of niet goed voelt. 

11. Persoonsgegevens 

11.1 YogaToday verzamelt persoonsgegevens van de Leerlingen voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatie-doeleinden. YogaToday gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neem daarbij het bepaalde in de Wet AVG in acht. 11.2 YogaToday gebruikt de in artikel 11.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de Leerlingen op de hoogte te brengen van activiteiten van YogaToday middels een nieuwsbrief en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster. Indien de Leerling geen prijsstelt op het ontvangen van de nieuwsbrief dan kan de Leerling zich uitschrijven via de unsubscribe link in de nieuwsbrief. Indien de Leerling geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van YogaToday, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogatoday.nl De Leerling is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle online diensten en producten van YogaToday gebruik kan worden gemaakt. 

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

12.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 12.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Onbeperkt- of beperkt Lidmaatschap, Lessen kaarten, Proeflessen dan wel het volgen van (privé) les(sen, Workshops, Trainingen, Cursussen of Retreats of het afnemen van andere producten en diensten van of bij YogaToday zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam. 

YogaToday | KvK 61634611 | BTW NL NL854422912B01 | www.yogatoday.nl